Persondatapolitikk

1. Persondatapolitikk for Mecindo

Sist oppdatert d. 05.01.2023 og erstatter alle tidligere utgaver av Privatlivspolitikk eller Persondatapolitikk for Mecindo.

Denne Persondatapolitikken gir deg et overblikk over bearbeidelsen av dataene dine hos Mecindo. Den gjelder for mecindo.no og ytterligere tjenester og ytelser som Mecindo tilbyr. Mecindo benevnes i det følgende som «oss», «vi» og «vår». Persondatapolitikken vår omfatter hva andre måtte benevne som f.eks. privatlivspolitikk eller databeskyttelseserklæring.

 

Har du spørsmål til denne Persondatapolitikken eller spørsmål til emnet Persondatapolitikk i Mecindo, kan du alltid henvende deg til GDPR-teamet vårt på e-post: gdpr@mecindo.dk.

 

Du kan sende en e-post til GDPR-teamet vårt hvis du f.eks. vil bruke retten din til opplysning, datasletting eller en annen databeskyttelsesrettighet gjeldende ifølge artikkel 15-22 i GDPR- forordningen, herunder en tilbakekallelse av samtykket til markedsføringsformål, avmelding av nyhetsbrev og lignende.

Når vi i Persondatapolitikken vår omtaler rettsgrunnlaget henvises til Artikkel-nummer i Europa-Parlamentets og Rådets GDPR-forordning (eller Databeskyttelsesforordning) nummer 2016/679 av 27. april 2016.

 

1.1 Kontaktopplysninger og dataansvarlig

Web Nordic A/S er dataansvarlig for persondataene dine.

Selskapets morselskap: Helsam Gruppen A/S (CVR-nummer 17444387)

Selskapets juridiske navn: Web Nordic A/S (CVR-nummer: 12072279)

Selskapets undernavn: Mecindo
Selskapets adresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 1553 København V, Danmark
 

Hvis du har spørsmål eller bemerkninger til Persondatapolitikken vår, eller hvis du ønsker å bruke persondatarettighetene dine, så kan du kontakte GDPR-teamet vårt på e-post: gdpr@mecindo.dk  

 

1.2 Område

Den måten vi bearbeider dataene dine på er som en hovedregel lik for de fleste av tilbudene våre. Denne Persondatapolitikken gjelder derfor for alle tjenester og ytelser som vi tilbyr deg som kunde i Norge. Det er uavhengig av om vi gjør dette via bruken din av hjemmesiden, i telefonisk forbindelse med kundeservice, møter eller via sosiale nettverk eller andre kanaler.

 

1.3 Hva er «dine data»?

Når vi omtaler «dine data» betyr det personrelaterte data. Dvs. alle informasjoner som vi individuelt eller i kombinasjon med andre informasjoner kan bruke til å identifisere deg med, f.eks. navn, telefonnummer, kundenummer, ordrenumre eller e-post.

Alle informasjoner som vi ikke kan bruke til å identifisere deg med (heller ikke i kombinasjon med andre informasjoner) gjelder som ikke-personrelaterte data. Ikke-personrelaterte data kaldes også anonyme data. Når vi kombinerer dine personrelaterte data med anonyme data, betraktes alle data i en konkret opplysning som personrelaterte data. Hvis vi sletter de personrelaterte data fra en opplysning, gjelder de resterende data i denne ikke lengere som værende personrelaterte data. Denne prosessen betegnes som anonymisering.

Derfor gjelder følgende: Hvis vi oppfordrer deg til å opplyse oss bestemte personlige informasjoner kan du alltid avvise det. Du avgjør selv hvilke opplysninger du ønsker å gi oss. Men da vil vi muligvis ikke kunne stille de ønskede tjenester til rådighet for deg (slett ikke eller ikke optimalt). Vi kan f.eks. ikke levere pakker til deg hvis du ikke har angitt en leveringsadresse.

 

2. Informasjonskapsler (cookies)

Informasjoner innsamles bl.a. gjennom bruken av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler til statistikk og markedsføring. Bruk av informasjonskapsler omfatter også automatisk innsamling av informasjon fra alle de enheter (f.eks. datamaskin, nettbrett og mobil), du bruker til at besøke hjemmesidene våre med. Ved at benytte hjemmesidene våre aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler. Les cookiepolitikken vår her.

 

3. Vår opplysningsplikt over for deg

Når vi innsamler persondata om deg skal vi opplyse deg om det, samtidig med at vi innsamler disse dataene. For at du er bredest mulig opplyst oppfordrer vi deg til å lese alle punktene i denne Persondatapolitikken. Klikker du videre fra siden bekrefter du at vi har oppfylt opplysningsplikten vår.

 

4. Hjemmel til behandling av persondata

Ut over nødvendigheten og formålet så vil behandlingshjemmelen for innsamlingen vår, og bruk av persondataene dine avhenge av sammenhengen vi innsamler dem i. Vi bearbeider prinsipielt kun til de formål som vi har forklart i denne Persondatapolitikken eller til de formål som vi har meddelt deg ved innsamlingen av dataene dine, hvilket først og fremst er i innkjøpsforløpet og leveringen, individualiseringen og videreutviklingen av samt sikkerheten i tjenestene våre.

 

Den vesentligste grunnen til å innsamle og bruke persondataene dine er derfor nødvendigheten av å oppfylle kontrakten vår til deg (dvs. sikre at du får de varer du har bestilt og kjøpt hos oss), jf. artikkel 6, stk. 1, b.

 

5. Hva bruker vi dataene dine til?

Vi bearbeider prinsipielt kun til de formålene som vi har forklart i denne Persondatapolitikken eller til de formål som vi har omtalt i foregående punkt.

Innenfor rammene av den europeiske databeskyttelseslovgivningen bruker vi også dataene dine til andre formål, som f.eks. omfatter optimering av forretningsprosesser, behovstilpasset utforming av tjenestene våre og individualiserte reklamer.

Rettsgrunnlaget for bearbeidingen av dataene dine innenfor rammene av de ovenfor beskrevne formål er artikkel 6, stk. 1, litra f.

 

Hvordan beskytter vi dataene dine?

Virksomheten vår jobber etter politikker og fastlagte prosedyrer da vi er underlagt en rekke lovgivningsmessige restriksjoner fra bl.a. Lægemiddelstyrelsen og Miljøstyrelsen i Danmark. Vi gjør alltid vårt beste for at sikre alle dataene våre sin kvalitet og integritet, herunder dine persondata.

 

Dine personlige data overføres sikkert hos oss ved hjelp av kodning. Dette gjelder for kunde login, hvis du har opprettet deg i medlemsklubben vår. Vi bruker i den forbindelse kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer), og du bør derfor se et hengelåsikon i nettleseren din sin adresselinje. Dette viser at de data som overføres mellom din nettleser og våre hjemmesider hverken kan sees eller manipuleres av uautoriserte brukere.

 

Dessuten sikrer vi hjemmesidene våre og øvrige systemer ved hjelp av tekniske og organisasjonsmessige foranstaltninger mod tap, ødeleggelse, uautorisert adgang, endring eller utbredelse av dataene dine forårsaket av uautoriserte personer.

 

Kun medarbeidere som har et reelt behov, og et formål med å få adgang til persondataene dine for å utføre jobben sin, har adgang til opplysningene. Disse medarbeiderne er instruerte i hvordan persondata behandles forsvarlig.

 

Alle betalinger på hjemmesidene våre skjer gjennom en sikker kryptert forbindelse i et separat betalingsvindu hos betalingsutbyderne våre. Alle betalingsopplysninger er krypterte og er kun tilgengelige for betalingsutbyderen. Vi har ingen adgang til disse.

 

7. Hvilke data bearbeider vi?

Vi tilbyr forskjellige tjenester, f.eks. nettbaserte tjenester som du kan bruke på forskjellig måte. Avhengig av om du kontakter oss på nettet, telefonisk, personlig eller på annet vis, samt hvilke tjenester du benytter, opptrer det i den forbindelse forskjellige data fra forskjellige kilder og kanaler.

 

Mange av de dataene som vi bearbeider, opplyser du selv når du bruker de nettbaserte tjenestene våre eller kontakter oss, f.eks. når du registrerer deg og i den forbindelse opplyser navnet, e-posten eller adressen din.

 

7.1 Profildata

Profildata er dine personlige og demografiske opplysninger om deg som person (stamdata) og dine individuelle interesser, som du evt. meddeler oss ved registrering av medlemskontoen din. Dine profildata omfatter f.eks. følgende:

 • Ditt for- og etternavn.
 • Kontaktdataene dine, f.eks. telefonnummer og e-post.
 • Preferansene dine, f.eks. varetyper/varekategorier.
 • Demografiske opplysninger som kjønn, alder og adresse.

 

I forbindelse med bruken av individualiserte tjenester med login kan ytterligere obligatoriske opplysninger være nødvendig som f.eks. fødselsdatoen din eller de foretrukne varekategoriene dine.

 

Profildata kan også omfatte ytterligere opplysninger om din person eller interessene dine. Disse dataene kan allerede søkes opplyst innenfor rammene av registreringen for den pålydende tjenesten, men de kan også angis på et senere tidspunkt. Dette er f.eks. tilfellet hvis du senere tilføyer frivillige opplysninger i profilen din eller ønsker å bruke medlemskontoen din til å melde deg på en tjeneste som krever ytterligere obligatoriske opplysninger. Hvis du er logget på medlemsklubbkontoen din, kan du se profildataene dine der. Akkurat som du i de fleste tilfeller også kan endre dem direkte, f.eks. hvis du skal oppdatere adressen din hvis du har flyttet.

 

Bruker du medlemskontoen din på en av hjemmesidene våre, bruker vi også dine profildata, interessedata og innkjøpsdata til optimering for å gjøre kjøpsopplevelsen individuell. Kun ved hjelp av en slik individualisering av kjøpsopplevelsen din kan vi presentere deg for passende søkeresultater, vareforslag, anbefalinger samt annet innhold som svarer til de faktiske interessene dine.

 

Rettsgrunnlaget for bearbeidingen av dataene med henblikk på individualisering av kjøpsopplevelsen din innenfor rammene av individualiserte tjenester er artikkel 6, stk. 1, litra b.

 

7.2 Hvis du bruker login

Dette omfatter kun de brukere som logger inn med login og passord. Passordet er den primære beskyttelsen av adgangen til medlemsprofilen din på hjemmesidene våre. Det er derfor spesielt viktig at du velger et sikkert passord, og at du passer godt på det. Du er selv ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og for å sikre at det ikke brukes av andre personer. Hvis du bruker funksjonen med innlogging og passord, er det viktig at du også leser Vilkår og betingelser for Mecindo Plus Medlemsklubben her.

 

7.3 Interessedata

Når du interagerer med tjenestene våre, oppstår det data som vi bruker til å registrere de(t) innholdet, emnene, varene, varetypene eller merkene som du interesserer deg for. Vi kan f.eks. utlede de varekategoriene du er interessert i, på bakgrunn av innkjøpsdata eller favoritter (hvis disse opplysninger er til rådighet for oss) samt ved å foreta sammenlikninger med brukere med lignende kjennetegn. Derved kan vi vise deg de varene som sannsynligvis er mest relevante for deg først ved neste søkeinntastning.

 

Ut over de interesser som du direkte meddeler oss, kan vi også utlede interessene dine ut fra andre data som vi registrerer. Når du f.eks. gjentagende ganger besøker et bestemt område på hjemmesidene våre, kan vi innenfor rammene av brukeranalysen fastslå interesser på baggrund av adgangsdataene dine.

 

7.4 Lokaliseringsdata

Når du bruker tjenestene våre, registrerer vi data om enheten din sin aktuelle plassering til bestemte formål.

Når du bruker posisjonstjenester på enheten din til f.eks. hjemmesidene våre, bearbeider vi de av din enhets lokaliseringsdata som er stillet til rådighet for oss, for å tilbyde deg lokalitetsbaserte tjenester.

Det kunne være at du kan få foreslått varer som passer til din aktuelle lokasjon. Hvis du tillater at en av tjenestene våre får adgang til posisjonstjenestene på enheten din, overføres lokasjonen din regelmessig til oss (dette er f.eks. også tilfellet når du ikke aktuelt benytter tjenesten).

Vi ønsker å forbedre brukeropplevelsen for deg, så du f.eks. får innlest lokasjonsavhengig innhold raskere, når du bruker tjenesten vår der hvor du aktuelt befinner deg. Dette brukes også til at vise lokasjonsbaserte Push-beskjeder. Vi oppretter ikke bevegelsesprofiler ut fra disse dataene.

Derutover registrerer vi også lokaliseringsdata som utledes av enheten din sin IP-adresse (kun på bynivå). Geolokalisering brukes av mange nettbutikker til å registrere bedrageri, så mistenkelige bestillinger kan oppdages (f.eks. kan det i visse situasjoner være mistenkelig, hvis det til en bestilling via din kundekonto brukes en IP-adresse fra et land, hvorfra du ennå ikke har foretatt bestillinger).

 

7.5 Nyhetsbrev på e-post

7.5.1 Forskjellige typer nyhetsbrev på e-post

Vi tilbyr deg forskjellige former for nyhetsbrevtjenester som kan omfatte

 • Inspirerende innhold så vel som oppdateringer om nyheter, merker, tendenser, tilbud, salg, kategorier, konkurranser og lignende.
 • Påminnelser hvis du har glemt varer i handlekurven din, eller hvis du har bedt om en påminnelse om når en vare er på lager igjen.
 • Spørreundersøkelser som f.eks. undersøker om du er tilfreds med de varene som du har kjøpt eller handelen med oss i det hele tatt.
 • Individualiserte anbefalinger av varer vi mener vil falde i smak hos deg, basert på din(e) tidligere bestillinger og nettleseratferd.

 

Hvis du har meldt deg til et nyhetsbrev på e-post, mottar du noen av de nyhetsbrevtjenestene som er beskrevet ovenfor, som avhenger av omfanget av påmeldingen din.

 

7.5.2 Påmelding

Når du i forbindelse med påmelding til nyhetsbrevet gir samtykke ditt, så blir du opprettet på e-post markedsføringslisten vår. Vi gjennomgår løpende statistikk som i anonymisert form forteller oss om åpnerate og klikkrate av nyhetsbrevene våre.

 

7.5.3 Avmelding

Du kan alltid melde deg av nyhetsbrevet ved å klikke på «Unsubscribe» i bunden av selve nyhetsbrevet. Vær oppmerksom på at det å melde seg av et nyhetsbrev på e-post ikke er det samme som å melde seg ut av Mecindo Pluss Medlemsklubb. Du vil fortsatt kunne ha fordelene dine, men du vil ikke lenger motta informasjonen om hvilke billige/gode tilbud vi har og når vi kjører de gode kampanjetilbudene.

 

7.5.4 Hvilke data blir registrert?

Hvis du melder deg på et av nyhetsbrevene våre på e-post, registrerer vi

 • IP-adressen din midlertidig, akkurat som vi lagrer tidspunktet for påmeldingen din og bekreftelsen. På denne måten kan vi dokumentere at du rent faktisk har meldt deg på, akkurat som vi kan identifisere enhver form for uautorisert bruk av e-posten din.
 • opplysninger om navnet og e-posten din.

 

Formålet er å ivareta interessen vår i å kunne levere nyhetsbrev til deg, som du selv har meldt deg på. Rettsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet vårt er art 6, stk. 1, litra a.

 

7.6 Profiler på Sosiale Medier

Vi administrerer profilsider/fansider på forskjellige sosiale nettverk. Det kan f.eks. være YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram og Google. Tjenestene våre inneholder muligvis funksjoner fra disse sosiale nettverkene. Der kan være snakk om Messenger-tjenester og Sosiale Plug-ins eller Sosiale logins (f.eks. «Logg på med Facebook»).

 

Hvis du kontakter oss direkte via de sosiale nettverks-profilene våre, reagerer på oppslagene våre, deler eller kommenterer eller på annet vis bruker de funksjonene som er integrerte i tjenesten vår, og i den forbindelse er medlem av det vedkommende sosiale nettverket, mottar vi muligvis data fra utbyderen av det sosiale nettverket, som kan brukes til identifikasjon av deg.

 

Normalt kan vi se følgende data:

 

 • Dine offentlige profilinformasjoner som er gjemt hos det vedkommende sosiale nettverket (f.eks. navn, profilbilde).
 • Opplysninger om den enhetstype du bruker.
 • Konto-id for profilen din hos det vedkommende nettverketet (f.eks. Facebook-id).

 

Formålet med behandlingen vår av persondataene dine til markedsføring, er å svare på henvendelsene dine, å gi deg mulighet for å delta i konkurranser og få kontakt til deg hvis du vinder. Når de sosiale nettverkene bruker persondata innsamlet på profilene våre til eget bruk, f.eks. til forbedring av deres reklamesystem, behandler de dine persondata som beskrevet i deres egne Persondatapolitikker, som du finner her:

Facebook/Instagram/MessengerGoogle/YouTubeLinkedIn.

 

Rettsgrunnlaget for behandlingen vår, er den legitime interessen i å markedsføre virksomheten og tjenestene våre, å besvare dine egne henvendelser eller gi deg mulighet for å delta i konkurranser og kontakte deg hvis du vinner jf.  art 6, stk. 1, litra f.

 

7.7 Opplysninger ved kampanjer og Spørreundersøkelser

Hvis du deltar i en av våre tilbudte kampanjer (f.eks. premiekonkurranse og julekalender) eller forespørsler (f.eks. kundetilfredshetsundersøkelser innenfor rammene av markedsforskning), kan vi be deg om å angi personlige opplysninger.

Etter en premiekonkurranse ber vi deg som regel om å angi navnet ditt og e-posten din, så vi kan informere deg hvis du vinder, samt sikre at hver deltager kun deltar i premiekonkurransen én gang.

 

I forbindelse med visse kampanjer og spørreundersøkelser kan vi også be deg om å angi ytterligere opplysninger. Dette kan f.eks. være tilfellet hvis vi gjennomfører en kampanje sammen med en partner, og partneren har bruk for opplysninger om deg for å kunne stille gevinsten til rådighet for deg. I disse tilfellene informerer vi deg alltid tydelig og særskilt om de påkrevede data og de(t) formål vi bruker dem til.

 

7.8 Kontaktdata i forbindelse med en kommersiell relasjon

Hvis du kontakter oss enten som privatperson eller som ansatt i en virksomhet (som vi samarbeider med), registrerer vi kontaktdataene dine i den forbindelse. Alt etter hvordan du og vi kontakter hverandre (f.eks. telefonisk eller pr. e-post), kan kontaktdataene dine omfatte navn, postadresser (firma eller privat), telefonnumre, e-post, opplysninger om profilene dine på sosiale nettverk (f.eks. mottar vi din Facebook-ID når du kontakter oss via Facebook), brukernavn og lignende kontaktdetaljer.

 

Formålet med behandlingen vår er å ivareta samarbeidsrelasjonen vår med deg og den virksomheten du eventuelt representerer, og dermed kunne oppfylle forpliktelsene våre i den forbindelse. Rettsgrunnlaget vil for det meste være det avtaleforhold som er etablert eller er under etablering mellom oss og deg og/eller den virksomheten du representerer, jf. artikkel 6, stk. 1, litra b. Avhengig av samarbeidets karakter, kan rettsgrunnlaget også være et annet, typisk vår legitime interesse i å etablere og ivareta relasjonen mellom deg og/eller den virksomheten du representerer, jf. artikkel 6, stk. 1, litra f.

 

7.9 Enhetsdata

Ved bruk av de nettbaserte tjenestene våre og/eller mobile tjenester, bearbeides tekniske data med henblikk på at stille de(t) tilbudte funksjoner og innhold til rådighet og vise dem(t) på enheten din. Enhetsdata oppstår f.eks. ved bruken av:

 • Hjemmesider.
 • Sosiale media-sider (f.eks. Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, YouTube, Tik Tok).
 • Nyhetsbrev via e-post (dvs. når din interaksjon med et nyhetsbrev registreres).

 

Enhetsdata kan f.eks. være opplysninger om, hvilken enhet du benytter og IP-adressen din, herunder nettverkslokasjonen. Generelle enhetsdata er f.eks. opplysning om enhetstype (pc, mobil, nettbrett), versjon for operativsystem, konfigurasjonsinnstillinger (f.eks. språkinnstillinger, systemtillatelser) og opplysninger om internettforbindelse (f.eks. navn på mobilnett, forbindelseshastighet).

 

7.10 Identifikasjonsdata

Identifikasjonsdata (ID’er) er f.eks. sessions-ID’er, cookie-ID’er, entydige enhetsidentifikasjonsnumre (f.eks. Google reklame-ID, Apple Ad-ID), konto-ID’er fra tredjeparter, hvis du f.eks. bruker Sosiale Plug-ins eller Sosiale-Login og andre alminnelige internetteknologier til å identifisere nettleseren din eller enheten din.

 

7.11 Adgangsdata

Adgangsdata er data som automatisk overføres til webserveren og databaser for nettlesere ved hver eneste online-adgang (innenfor rammene av såkalte HTTP-forespørsler). Det dreier seg her om standardiserte informasjoner om det valgte innholdet (som navn og filtype for en valgt fil) samt ytterligere opplysninger om serveradgang (som overført datamengde og feilkoder), om enheten din (f.eks. enhetstype, operativsystem, softwareversjoner, enhetsidentifikasjoner, IP-adresse, den tidligere besøkte side og tidspunktet for adgangen).

 

7.12 Meldinger eller innhold av samtaler

Når vi kommuniserer med hverandre telefonisk, via post eller e-post, sosiale medier, kontaktformularer eller på annet måte om andre emner (f.eks. varevurderinger eller anmeldelser), registrerer vi innholdet av meldingene dine.

Eventuelt videresender vi meldingene dine til den som er ansvarlig for saken din. I tilfelle av en eventuell videresendelse til en annen virksomhet (f.eks. når du sender oss tilbakemeldinger som videresendes til en produsent av en vare) har du selvfølgelig mulighet for å meddele oss at dataene dine kun skal brukes av Mecindo. I så fald videresender vi ikke forespørselen din, eller vi videresender kun de personlige opplysningene dine til den ansvarlige virksomheten, hvis saken din kan bearbeides på denne måten.

Hvis du sender meldinger beregnet til andre brukere via dertil beregnede funksjoner, kan disse blive offentliggjort av oss innenfor rammene av tjenestene våre. Vi benytter tilbudene på sosiale nettverk f.eks. Facebook, Instagram og LinkedIn til å kommunisere med kunder og brukere. Vi bruker disse plattformene til å tilby deg ytterligere kontakt- og informasjonsmuligheter ut over våre egne kommunikasjonskanaler.

 

Bemerk:

Vi har ingen innflytelse på de sosiale nettverkenes brukerbetingelser og de tjenestene de tilbyr. Vi har heller ikke innflytelse på måten å håndtere dataene dine på i disse tjenestene eller på atferden hos utbyderne av disse sosiale nettverkene, andre brukere samt tredjeparter, som muligvis samarbeider med utbyderne av de sosiale nettverkene, eller som bruker deres tjenester.

 

7.13 Innkjøpsdata i butikk eller på hjemmeside

Når du bestiller en vare på en av hjemmesidene våre, så registrerer vi innkjøpsdataene dine. Avhengig av salgstype og bearbeidingsstatus kan innkjøpsdata omfatte følgende opplysninger:

 • Navn, telefonnummer, e-post.
 • Bestillingsnummer.
 • Data på de kjøpte varene (f.eks. varenavn, betegnelse, størrelse, farge, kjøpspris osv.).
 • Angivelser om betalingsmåte.
 • Leverings- og fakturaadresser.
 • Beskjeder og kommunikasjon vedrørende innkjøp (f.eks. returneringer, angre erklæringer, reklamasjoner, leveringsønsker og andre beskjeder til kundeservicen vår).
 • Leverings- og betalingsstatus, f.eks. «utført» eller «sendt».
 • Status for returforsendelse, f.eks. «avsluttet korrekt».
 • Opplysninger fra de tjenesteytere som deltar i oppfyllelsen av kontrakten (ved forsendelse av kjøp f.eks. forsendelsesnumre fra transportvirksomhet).

 

Formålet med behandling av disse dataene er at vi kan levere de varene du har bestilt og i øvrig oppfylle avtalen vår med deg, herunder for å kunne administrere rettighetene dine til å returnere og reklamere, samt for om nødvendig å kunne kontakte deg vedrørende relevant informasjon om den varen du har kjøpt. Opplysninger om kjøpene dine kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder tilbakekallelser (tilbaketrekking av varer), bokføring, regnskap og inkassostyring. Ved kjøp på hjemmesidene våre innsamles IP-adressen med det formål å ivareta interessen vår i å kunne forhindre bedrag.

 

Herutover kan der være påkrevde databehandlinger som retter seg etter formålet med den avtale som er inngått med deg, som f.eks. handelsbetingelsene våre eller de tjenester som du etterspør hos oss;

 • Levering, individualisering og behovstilpasset utforming av medlemsklubben vår.
 • Informasjon når en usolgt vare er på lager igjen.
 • Den ikke-reklamerelaterte kommunikasjonen med deg om tekniske, sikkerhets- og avtalerelevante emner (f.eks. advarsler om bedrageri, kontosperring eller endringer til avtalen).
 • Arrangementer, events, kampanjer og konkurranser.
 • Verdikuponger/koder; utstedelse og innløsning.

 

Rettsgrunnlaget for behandlingen er art 6, stk. 1, litra b og vår gjensidige avtale om kjøp hos oss, litra c og vår rettslige forpliktelse til å overholde lovkrav om tilbaketrekninger og bokføring og vår legitime interesse i å forhindre bedrag, litra f.

 

7.14 Betalingsdata

De forskjellige betalingsmetodene som vi tilbyr er landspesifikke, f.eks. betaling uten kort (Vipps) eller med kredittkort. Med henblikk på gjennomføring av betalingen registrerer vi de betalingsdata du angir. Ytterligere betalingsdata mottar vi fra våre eksterne betalingstjenesteutbydere og opplysningstjenester, som vi samarbeider med omkring gjennomførelsen av betalingen og vurderingen av kredittverdigheten. Vi deler kun slike data til betalingstjenesteutbydere som kreves for betalingsavvikling.

 

Betalingsdata kan inneholder følgende:

 • Betalingstype.
 • Fakturaadresser.
 • IBAN og BIC samt kontonummer og bankregistreringsnummer.
 • Kreditkortdata.
 • Data som gjelder kredittverdighet.

 

Betalingsdataene omfatter også ytterligere opplysninger som opptrer i umiddelbar sammenheng med betalingsavviklingen og vurderingen av kredittverdigheten. Dette angår f.eks. opplysninger som eksterne betalingstjenesteutbydere bruker til identifikasjon.

 

7.15 Bruk av hjemmesiden vår

Benytter du hjemmesiden vår henviser vi også til Cookiepolitikken vår. Formålet med innsamling av data er å optimere brukeropplevelsen og forskjellige funksjoner på hjemmesiden vår, herunder å danne brukbar og rettvisende statistikk og på baggrund av dataene dine, som du selv opplyser, å foreta personalisert markedsføring, herunder retargeting via SoMe-kanaler, som f.eks. Facebook, Instagram, Google og YouTube, hvis du har gitt ditt samtykke til markedsførings cookies.

Rettsgrunnlaget for behandlingen er samtykke ditt til bruk av våre cookies og art 6, stk. 1, litra a og art 9, stk. 2 litra a, samt vår legitime interesse i å forbedre hjemmesidene våre og være så relevante i markedsføringen vår som mulig jf. artikkel 6, stk. 1 litra f.

 

7.16 Teknologiutvikling

Vi benytter dataene dine til teknologiutvikling, herunder utvikling og optimering med følgende formål:

 • Utvikling av teknologier og konsepter til forbedring av it-sikkerhet og optimering av databeskyttelse gjennom f.eks. pseudonymiserings-, kodnings- og anonymiseringsteknikker.
 • Utvikling og kontroll av softwareløsninger til optimering av påkrevde forretnings- og logistikkprosesser.

 

Rettsgrunnlaget for bearbeiding av dataene dine med henblikk på teknologiutvikling er artikkel 6, stk. 1, litra f.

 

7.17 Forretningsoptimering i Mecindo

Vi bearbeider dataene dine i forbindelse med administrative og logistiske prosesser og med henblikk på optimering av forretningsprosesser for Mecindo, så disse utformes mere sikkert og effektivt. Dette omfatter f.eks. flg. formål:

 

 • Gjennomførelse og optimering av kundeservicen.
 • Opprettholdelse av våre IT-systemers sikkerhet og funksjonsdyktighet.

 

Rettsgrunnlaget for bearbeiding av dine data med henblikk på forretningsoptimering er artikkel 6, stk. 1, litra f.

 

7.18 Samtykke ditt

Hvis du har gitt oss samtykke ditt til å bearbeide personrelaterte data, er det primært samtykke ditt som utgjør grunnlaget for databehandlingen vår.

 

Formålet med samtykket ditt avgjør hvilke av dataene dine vi bearbeider på bakgrunn av samtykket ditt. Typiske formål er bl.a. følgende (men ikke uttømmende):

 • Bestilling av et nyhetsbrev.
 • Deltagelse i konkurranser, spørre- og markedsundersøkelser.
 • Registrering av telefonsamtaler/e-post korrespondanser, som du f.eks. fører med kundeservicen vår.
 • Gjennomførelse av en vurdering av kredittverdigheten, hvis den ikke er nødvendig for å kunne leve opp til avtalen eller for å kunne gjennomføre påkrevde foranstaltninger på forhånd av inngåelse av avtalen.
 • Behandling av dine lokasjonsdata via Google Maps i bestemte tilfeller, f.eks. for å tilby deg informasjoner om det nærmeste avhentningsstedet til bestillingen din.
 • Opplysninger av spesielt følsomme data, som f.eks. kan antyde tilstander om helsen din via dine varekjøp.
 • Opplysninger om eventuelle bivirkninger ved bruk av en vare, hvis du innrapporterer disse til kundeservicen vår.
 • Opplysninger om tilbakekallelse av en vare.

 

Rettsgrunnlaget for bearbeiding av dataene dine på baggrund av samtykket ditt er artikkel 6, stk. 1, litra a (samtykke) samt litra f (legitim interesse).

 

7.19 Individualiserte tjenester

For å gi deg den best mulige opplevelse hos oss prioriterer vi utvikling og levering av individualiserte funksjonaliteter og tjenester til deg. Bearbeiding av dataene dine i denne forbindelsen er derfor en del av våre ytelser hos oss. Les mere i Betingelser og vilkår for MecindoPlus Fordelsprogram, som du finner her.

 

7.20 Online-reklame/Retargeting

Hjemmesidene våre mottar informasjonskapsler (cookies) og lignende Tracking-teknologier fra reklamepartnere, som driver et online-reklamenettverk. Med det har reklamepartnerne våre mulighet til å registrere enhets- og adgangsdataene dine og presentere deg for individualisert reklame, som er målrettet interessene dine (f.eks. reklamer som er tilpasset etter de varene som du tidligere har kikket på, på andre hjemmesider).

 

7.21 Brukeranalyse

Vi bruker alminnelige Tracking-teknologier i alle serviceytelsene våre, med henblikk på vurdering av enhets- og adgangsdata. Dermed kan vi finne ut av hvordan brukerne våre generelt bruker tilbudene våre. I den forbindelse brukes identifikasjons-cookies og sammenlignbare identifikasjoner. På denne måten får vi f.eks. informasjon om innholdet og emnene som er spesielt foretrukket, på hvilke tidspunkter tjenestene våre brukes i en spesiell grad, fra hvilke områder (ned til bynivå) tjenestene våre brukes, og hvilke nettlesere og enheter våre brukere generelt bruker.

 

I tillegg gjennomfører vi av og til også såkalte A/B-tester innenfor rammen av brukeranalysen. A/B-tester er en spesiell variant av brukeranalyse. A/B-testingsprosessen (eller Split-Testing) er en metode for å sammenligne to versjoner av en nettside eller tjeneste, slik at vi kan finne ut hvilken versjon som oppnår best ytelse, er mest foretrukket eller hjelper brukere med raskest å finne det innholdet de leder etter. Ved å lage en versjon A og en versjon B og deretter teste begge versjonene, får vi data. Basert på disse dataene kan vi enklere og raskere ta beslutninger om endringer i tjenester og innhold.

 

7.22 Sosiale Media-profiler

Vi kan ha opprettet Sosiale Media-profiler hos sosiale nettverk, som f.eks. Facebook, LinkedIn, YouTube og Instagram (fansider). På fansidene våre offentliggjør og deler vi regelmessig innhold, tilbud og vareanbefalinger. Ved alle former for interaksjon på profilene våre registrerer operatørene av de sosiale nettverk din brukeratferd med cookies og lignende teknologier. Fanside-operatører kan se generelle statistikker om fanside-publikummets interesser og demografiske kjennetegn (såsom alder, kjønn og region). Når du bruker sosiale nettverk, fastlegges arten og omfanget av samt formålet med bearbeidingen av dataene på sosiale nettverk først og fremst av operatørene av de sosiale nettverkene.

 

Når du besøker profilene våre, registrerer vi prinsipielt alle meldinger, alt innhold og øvrige opplysninger som du meddeler oss direkte der; f.eks. når du poster noe på en fanside eller sender oss en privat melding. Hvis du har en konto hos det sosiale nettverket kan vi naturligvis også se dine offentlige opplysninger, herunder f.eks. brukernavnet ditt, opplysninger på din offentlige profil og innhold som du deler med en offentlig målgruppe.

 

Ved alle former for interaksjon med profilene våre registrerer fanside-operatørene bruksatferden for fanside-besøkene med informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier. På dette grunnlaget mottar fanside-operatørene Side-Insights (side-Insights-data). Side-Insights inneholder kun statistiske, upersonlige (anonymiserte) opplysninger om besøkende på fansiden, og disse kan dermed ikke knyttes til nogen konkret person. Vi har ingen adgang til persondata som fanside-operatørene bruker til opprettelse av Side-Insights.

Ved hjelp av Side-Insights får vi viten om bruken av profilene våre, hvilke interesser besøkende på profilene våre har, og hvilke emner samt hvilket innhold de i særlig grad foretrekker. Derved kan vi optimere profil-aktivitetene våre f.eks. ved i høyere grad å kunne imøtekomme følgerne våre sine interesser og bruksatferd i forbindelse med planlegging og valg av innholdet vårt.

 

Rettsgrunnlag: Hvis du har gitt ditt samtykke til den ovenfor beskrevne opprettelse av Side-Insights over for f.eks. meta.com, er rettsgrunnlaget artikkel 6, stk. 1, litra a (samtykke). I øvrig er rettsgrunnlaget artikkel 6, stk. 1, litra f (våre berettigede interesser) for de ovenfor nevnte formål.

 

7.23 Verdi/rabatt-kuponger

De dataene som håndteres i forbindelse med kupongene våre, innenfor rammene av en bestilling, bruker vi til kontroll og bearbeiding av bestillingen samt til å sende og løse inn kupongen. Dette omfatter også logging og behandling av data knyttet til bruken av kupongen, spesielt med henblikk på å forhindre svindel.

 

Til disse formålene lagrer vi også følgende data:

 • Utstedelsesdato.
 • Verdi av kupong.
 • Kupongkode.
 • Individualiseringsdata (hvis spesifisert av deg).
 • Navn på den personen som er berettiget til en kupong (ved kuponger knyttet til en person).
 • Tidspunkt for innløsning av kupongen.
 • Navn på personen som innløser kupongen og kundekonto-ID for den kontoen som ble brukt ved innløsningen.

 

7.24 Andre formål

Hvis databeskyttelseslovgivningen tillater det, kan vi også bruke dataene dine uten

samtykke ditt til nye formål ved gjennomførelsen av dataanalyser og ved videreutviklingen av tjenestene og innholdet vårt.

Forutsetningen for dette er at disse nye formålene som dataen skal brukes til, ennå ikke var kjent eller ikke kunne forutses da de aktuelle dataene ble samlet inn. Samt at de nye formålene er forenelige med de formålene dataene opprinnelig ble innsamlet for å oppfylle. Det kunne f.eks. være nye teknologier innenfor det juridiske eller tekniske område, andre forretningsmodeller og tjenester som kan medføre nye og andre behandlingsformål.

 

8. Hvem får persondataene dine

8.1 Transportører

For at kunne levere den bestilte ordren din samarbeider vi med eksterne transportører, som f.eks. GLS, DAO og PostNord. Transportøren mottar leveringsdata på deg for å kunne levere bestillingen din og varsle deg om leveringen; navn, leveringsadresse, postnummer, e-post.

Bestiller du lagervarer eller ikke-lagerførte varer, kan nevnte opplysninger videreformidles til leverandøren eller selgeren av den aktuelle varen, dersom denne står for leveransen.

 

8.2 Betalingsleverandører og opplysningstjenester

Vi tilbyr ulike betalingsalternativer. Mulighetene avhenger av hvilket land betalingen skjer i. Det kan f.eks. være forhåndsbetaling, betaling via kredittkort og via Vipps. Til dette formålet kan betalingsdata formidles til den enkelte betalingstjenesteleverandøren som vi samarbeider med i det aktuelle landet, og det er kun samarbeidspartneren - og ikke oss - som har tilgang til opplysningene dine.

Dersom vi bruker opplysningstjenester, er det kun for å forhindre svindel og for å vurdere kredittverdighet.

 

8.3 3. parts systemer

Våre nettsider bruker ulike 3. partssystemer eller nettsteder som en del av den generelle brukervennligheten og brukeropplevelsen. Et eksempel er å vise en poengsum på Trustpilot. I dette tilfelle vil det være en direkte http(S) kommunikasjon mellom det gjeldende selskapets servere og enheten din. Nettleseren din sender data om bl.a. enheten din, url samt IP-adresse.

 

8.4 Samarbeidspartnere og databehandleravtaler

Opplysninger som vi behandler om deg som en del av en samarbeidsrelasjon vil ikke bli gitt videre til tredjeparter, med mindre det er nødvendig av hensyn til formålet med relasjonen, eller det er nødvendig for at vi kan ivareta en berettiget interesse, f.eks. i forbindelse med tvister, hvor opplysningene kan videregis til rådgivere, myndigheter og juridiske instanser. Det kunne f.eks. være en fakturakopi til Viabill vedr. manglende betaling.

 

Vi kan overlate opplysninger til eksterne samarbeidspartnere som behandler opplysningene på våre vegne. Vi bruker f.eks. eksterne samarbeidspartnere til teknisk drift av systemer og forbedringer på nettsidene våre, utsendelse av nyhetsbrev og målrettet markedsføring, inkludert retargeting. Disse selskapene er databehandlere og behandler kun dataene dine etter våre instruksjoner, som dataansvarlig. Databehandlerne bruker ikke opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt fortrolighet om dataene dine. Vi har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere som behandler personopplysninger på våre vegne.

 

I det omfang vi bruker databehandlere som er etablerte utenfor EU/EØS (tredjelandsoverførsler), vil det skje under iakttagelse av databeskyttelsesforordningens kapitel V, herunder bruk av gyldige overførselsgarantier (standardkontraktklausuler; SCC’er - Standard Contractual Clauses).

 

8.5 Leverandør/ansvarlig for sosiale nettverk

Du finner ansvarlig virksomhet for et sosialt nettverk som fungerer som innholdsansvarlig leverandør av en profilside under kolofoninformasjonen på den aktuelle profilsiden. Hvis du kommuniserer direkte med oss ​​via profilsidene våre eller deler personlig innhold med oss, er vi ansvarlige for behandlingen av dataene dine. Et unntak fra dette er den tidligere beskrevne databehandlingen for bruksanalysen (Side-Insights); her har vi et felles ansvar med de ansvarlige tilbyderne.

 

8.6 Behandling av dataene dine

Vær oppmerksom på at de ansvarlige selskapene i forbindelse med bruken av profilsidene våre også bearbeider dataene dine til egne formål, som ikke beskrives i denne Persondatapolitikken. Vi har ingen innflytelse på disse databearbeidingsprosessene hos f.eks. meta.com (Facebook og Instagram). I denne forbindelse viser vi til retningslinjene for personopplysninger til de aktuelle sosiale nettverkene.

 

8.7 Nettbaserte annonseringsleverandører

Hvis du har samtykket til markedsføring av informasjonskapsler på våre nettsider, bruker vi f.eks. Facebook Pixels og Googles teknologier for å samle inn data for bruk til å optimalisere annonser utenfor nettsidene våre. Dette betyr at hvis du samtykker til markedsføring av informasjonskapsler når du besøker nettsidene våre, mottar Facebook og Google informasjon om din IP-adresse, nettleser, informasjon om enheten din, nettsidene du besøker, kjøpene du gjør, annonsene du ser og måten du bruker nettsidene våre på. Når Facebook og Google bruker personopplysninger samlet inn på våre nettsider, f.eks. for å forbedre deres annonseringssystem behandler de dine personopplysninger som beskrevet i deres respektive retningslinjer for personopplysninger, som du finner på deres respektive nettsider. I disse tilfellene vil du alltid være underlagt persondatapolitikken til disse eksterne selskapene.

 

8.8 Reklamepartnere

Vi og våre reklamepartnere bruker dataene dine til individualiserte reklamer som du blir presentert for på nettsidene våre. Til dette formålet bruker vi og reklamepartnerne våre de alminnelige internetteknologiene på markedet. På denne måten kan vi reklamere på en mer målrettet måte, slik at vi kun presenterer deg for reklame og tilbud som faktisk er relevante for deg, så langt det lar seg gjøre. Det gir oss muligheten for bedre å kunne imøtekomme behovene dine som bruker, til individualisering og for å kunne finne nye varer og å gjøre deg interessert i varene våre på lang sikt ved hjelp av en mer personlig handle opplevelse.

 

8.8.1 Reklameformater/kanaler

Vi selger ingen personlige data.

De reklameformatene som brukes av oss og reklamepartnerne våre, inkludererpresentasjonene på nettsidene våre (innenfor rammene av Onsite-optimering), reklamevisninger på sosiale nettverk (f.eks. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads) og reklameplasser som distribueres via de online-reklamenettverk som brukes av oss, for eksempel DoubleClick by Google.

 

Hvis reklamekundene våre bestiller et reklameformat hos oss, vil de ikke motta noen data som kan brukes til at kontakte deg eller identifisere deg, uten ditt uttrykkelige samtykke hertil. Reklamekundene våre mottar kun anonyme, aggregerte rapporter fra oss som beskriver effektiviteten og rekkevidden til de reklametjenestene vi tilbyr. Disse rapportene er basert på egne undersøkelser, og i en viss grad tar de også hensyn til sammenfattende rapporter som vi mottar fra reklamepartnerne våre og sosiale nettverk. Disse inneholder f.eks. opplysninger om effekten reklametjenestene våre har hatt på salg hos forskjellige kundegrupper.

 

8.8.2 Oppretting av målgrupper

Med henblikk på å skape målgrupper bruker vi vår egen kunnskap fra dataanalyse om bruker- og kjøpsatferden til brukerne og kundene våre samt markedsundersøkelsene våre til brukersegmentering, som vi anvender på de brukerdata som er registrert hos oss. I den forbindelse tar vi hensyn til aggregerte, pseudonymiserte eller anonymiserte innkjøpsdata, søkeforløp, søkeatferd, interessedata og demografiske profildata samt enhets- og adgangsdata.

 

8.8.3 Online reklame

Vi bruker informasjonene ovenfor innenfor rammene av Onsite-optimalisering slik at vi kan presentere deg for mere relevant(e) anbefalinger og innhold når du søker etter produkter eller besøker en produktseksjon. Onsite-optimering bygger på informasjonskapsler (cookies) og lignende identifikasjonsteknologier til pseudonym registrering av enhets- og adgangsdata. Disse dataene brukes ikke til å identifisere deg personlig, men er utelukkende ment for å gjøre en pseudonym vurdering av bruken din av en nettside. Dataene dine vil ikke på noe tidspunkt bli permanent kombinert med andre personrelaterte data om din person, som er lagret av oss. Med denne teknologi kan vi presentere deg for varer og/eller særlige tilbud og serviceytelser, hvis innhold er basert på enhets- og adgangsdata (f.eks. reklame som er basert på det faktum at det i løpet av de siste dagene kun har blitt sett på vitaminer).

 

Vær oppmerksom på at dataene som brukes til Onsite-optimering også brukes til andre formål, inkludert levering av tjenestene våre. Registreringen av dataene som brukes til dette formålet avsluttes derfor ikke ved deaktivering. Den reklame du blir presentert for vil imidlertid ikke lengere være individualisert.

 

8.8.4 Sosiale nettverk

Når vi reklamerer via reklameformater fra sosiale nettverk (f.eks. Facebook, YouTube og Instagram), har vi muligheten til å gi informasjon om brukerne av tjenestene våre (f.eks. enhets- og adgangsdata som reklame- og informasjonskapsel-ID'er, e-post) videre til det respektive sosiale nettverk i kodet form, når vi mistenker at disse tilhører målgruppen til en bestemt reklamekunde eller viser spesielle kjennetegn (f.eks. aldersgruppe, område og interesser).

 

Det respektive sosiale nettverk vil deretter - enten på vegne av oss som ordrebehandler eller med samtykke fra den aktuelle brukeren - dekode dataene sendt av oss og introdusere brukeren (hvis denne er medlem av det respektive sosiale nettverket) for reklamen bestilt av oss, innenfor rammen av brukeratferden som oppstår i forbindelse med det respektive sosiale nettverket.

 

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke dataene dine for å kunne presentere deg for personlig annonsering på sosiale nettverk, kan du deaktivere videresending av dataene dine. I den forbindelse må du deaktivere funksjonen "Databehandling". Hvis du har gitt ditt samtykke til utlevering av dataene dine til sosiale nettverk, kan du alltid tilbakekall dette samtykket. Du har også muligheten for å deaktivere bruken av dataene dine til individualisert annonsering av de sosiale nettverkene du bruker. Dette må gjøres direkte med de respektive utbyderne.

 

8.8.5 Retargeting

Reklamepartnere som driver et nettbasert-reklamenettverk som f.eks. Googles reklamevisninger kan bruke informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier til pseudonym registrering av brukeratferden din på grunnlag av enhets- og adgangsdata på nettsidene våre. Disse reklamepartnere bruker de registrerte dataene til at finne ut av sannsynligheten for at du tilhører den målgruppen vi henvender oss til, og de tar hensyn til dette ved valg av reklamevisninger på de reklameflatene som de formidler via deres nettbaserte reklamenettverk. Standard internetteknologi benevnes som Retargeting.

Retargeting lar oss aktivere de former for reklame som er mest relevante for deg og måle effektiviteten og rekkevidden til reklamemidlene, i tillegg til å bli brukt til å kontrollere faktureringer for viste kampanjer.

 

Du kan alltid deaktivere behandlingen av dataene dine for Retargeting-formål. I den forbindelse må du deaktivere funksjonen "Databehandling". Du må være klar over at dataene som brukes til Retargeting også brukes til andre formål (inkludert leveringen av servicetjenestene våre). Registreringen av dataene som brukes til dette formålet avsluttes derfor ikke ved deaktiveringen. Annonsen du blir presentert for vil imidlertid ikke bli individualisert.

 

8.9 Medlem av Mecindo Plus Kundeklubb

Hvis du er medlem av kundeklubben vår, hvor du er logget inn som medlem, behandler vi også personopplysningene dine som beskrevet i Betingelser og vilkår for MecindoPlus Medelmsklubb her, som gjelder sammen med denne Persondatapolitikken. I tilfelle av uoverensstemmelser mellom Persondatapolitikken og behandlingen av personopplysninger for fordelsprogrammet, har sistnevnte forrang.

 

8.10 Søknader

For mottak og håndtering av søknader bruker vi 3. parts systemet; HR ON, som vi har inngått databehandleravtale med. På våre ulike jobbsøkernettsteder viser vi alltid til hvordan vi behandler dine personopplysninger som jobbsøker.

 

8.11 Selskap i Mecindos morselskap

Integrerte systemer og teknologier brukes innbyrdes i selskaper i Mecindos morselskap. Dette betyr at vi kan tilby deg bedre, sikrere og interessante servicetjenester. Derfor får selskaper og forretningsområder i morselskapet tilgang til dataene dine, hvilket er nødvendig for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige og lovmessige forpliktelser eller for å kunne utføre deres respektive funksjoner i morselskapet.

Hvis du f.eks. kontakter kundeservicen vår, så blir henvendelsen din behandlet av kundeservicesenteret vårt, som har adgang til f.eks. bestillings- og ordredataene dine.

 

9. Sletning av persondataene dine

Vi lagrer dine personrelaterte data så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formålene som er nevnt i denne Persondatapolitikken, f.eks. samtykke ditt og spesielt med det formål å oppfylle de avtale- og lovgivningsmessige forpliktelsene våre. Det kan forekomme at vi lagrer dine personrelaterte data til andre formål, men bare så lenge loven tillater oss å fortsatt foreta lagring til bestemte formål, inkludert for å gjøre rettslige krav gjeldende.

 

Hvis du stenger medlemskontoen din, anonymiserer vi alle data vi har lagret om deg. Hvis fullstendig anonymisering av dataene dine ikke er mulig eller nødvendig av juridiske årsaker, vil de aktuelle dataene bli blokkert.

Når data er blokkert, er det sikret ved å begrense tilgangsrettighetene og andre tekniske og organisatoriske tiltak at kun noen få ansatte har tilgang til de aktuelle dataene. Disse ansatte kan da kun bruke de blokkerte dataene til forhåndsbestemte formål (f.eks. innsending til skattemyndighetene i forbindelse med skatterevisjon).

 

Anonymisering skjer f.eks. i følgende tilfeller:

Dine ordre- og betalingsdata og eventuelle tilleggsdata er vanligvis underlagt ulike lovpålagte lagringsforpliktelser, som fremgår av regnskapsloven og skatteloven. Lovverket forplikter oss til å lagre f.eks. navn og adresse i inntil 5 år ved skatterevisjoner og revisjoner. Først da må vi definitivt anonymisere de aktuelle dataene.

Selv om opplysningene dine ikke er underlagt noen juridisk lagringsplikt, kan vi i tilfeller der loven tillater dette se bort fra en umiddelbar anonymisering og i stedet først foreta en blokkering. Dette gjelder spesielt i tilfeller der vi fortsatt kan trenge de aktuelle dataene for å fortsette gjennomføringen av avtaler eller rettslig beskyttelse (f.eks. ved klager). Det avgjørende kriteriet for varigheten av sperringen er i så fall de lovbestemte foreldelsesfristene. Etter utløpet av de aktuelle foreldelsesfristene er de aktuelle dataene fullstendig anonymisert.

I de tilfellene hvor loven tillater det, kan det sees bort fra fullstendig sletting dersom det dreier seg om anonyme eller pseudonymiserte data og sletningen umuliggjør behandlingen til f.eks. statistiske formål eller i alvorlig grad påvirker dette.

 

9.1 Informasjonskapsler (cookies)

Data innsamlet omkring bruken din av hjemmesidene våre, slettes i henhold til reglene i retningslinjene våre for informasjonskapsler i Cookiepolitikk her. De informasjonskapslene som vi selv leverer, slettes senest et år etter at du besøkte siden sist, mens tredjeparts informasjonskapsler har varierende utløpsdatoer. De enkelte utløpsdatoer er oppført i Cookiepolitikken vår, hvor du også kan lese mer om hvordan du selv kan slette informasjonskapslene dine når du ønsker det.

 

9.2 I forbindelse med kjøp

Data som samles inn i forbindelse med produktkjøp og henvendelser til oss i forbindelse med dette vil som hovedregel bli anonymisert 5 år etter kjøpet ditt, da bl.a. opplysninger om returnering av varer oppbevares i henhold til fakturakrav og regnskapslovgivning.

 

9.3 Avmelding av nyhetsbrev på e-post

Hvis samtykke ditt til nyhetsbrevet trekkes tilbake (du melder deg av), vil du umiddelbart bli fjernet fra e-postlisten til det aktuelle nyhetsbrevet. Dine data blir imidlertid plassert på avmeldingslisten vår i systemet, for å kunne bekrefte at de ikke kan legges inn på nytt ved en feil, og du dermed mottar uønskede nyhetsbrev på e-post.

 

9.4 Som medlem av Mecindo Plus Medlemsklubb

Utover denne generelle persondatapolitikken gjelder også Betingelser og vilkår for Mecindo Plus Medlemsklubb som du kan lese her.

 

9.5 Sosiale profiler

Data du oppgir på våre profiler på sosiale medier vil i utgangspunktet forbli på disse profilene som en del av sidens historie, med mindre du sletter dem selv. Opplysningene vi behandler om deg som følge av din deltakelse i konkurranser, og som i den forbindelse kopieres inn i våre egne systemer, slettes etter 3 måneder.

 

9.6 Samarbeidsrelasjoner

Data som stammer fra en samarbeidsrelasjon lagres så lenge det er relevant i forhold til den eksisterende eller potensielle samarbeidsrelasjon og i en etterfølgende periode, så lenge det er nødvendig for oss for å kunne dokumentere relasjonen.

 

10. Dine rettigheter

Vi har et stort fokus på å behandle og lagre persondataene dine i samsvar med ikke kun lovverket, men også alminnelig sund fornuft og etikk. Vi vil alltid gjøre vårt beste for å etterkomme ønskene dine og håndheve rettighetene dine. Du bør imidlertid være oppmerksom på at det i visse tilfeller kan være unntak fra rettighetene nevnt nedenfor. Du kan lese mer i Datatilsynets veiledning om den registrertes rettigheter.

 

10.1 Rett til innsikt (artikkel 15)

Du har rett til å bli informert om hvilke persondata vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av persondata og mottagere av informasjon det evt. måtte være, samt informasjon om hvor opplysningene stammer fra. Dersom du ønsker å motta en kopi av personopplysningene vi behandler om deg, vil du bli bedt om å dokumentere at du er den du sier du er.

 

10.2 Rett til beriktigelse (rettelse) av persondata (artikkel 16)

Vi kan ha registrert feil data om deg ved en feiltakelse. Du har rett til å få ukorrekte data rettet når som helst. Hvis du er medlem av kundeklubben med full profil, kan du selv rette noen opplysninger. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du sier du er hvis du vil at vi skal korrigere dataene dine.

 

10.3 Rett til sletning (eller retten til at blive glemt) (artikkel 17)

I spesielle tilfeller har du rett til å få slettet persondataene dine før tidspunktet for den normale generelle sletningen vår inntreffer. Du vil bli bedt om å dokumentere at du er den du sier du er. Ett av en rekke vilkår må imidlertid være oppfylt. Du kan lese mer om lovverket på datatilsynet.dk.

 

10.4 Rett til begrensning av behandling (artikkel 18)

I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av persondataene dine. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremtiden kun behandle dataene dine – bortsett fra lagring – med samtykke ditt, eller med det formål å etablere, hevde eller forsvare rettskrav, eller for å beskytte en enkeltperson eller viktige offentlige interesser.

 

10.5 Rett til dataportabilitet (artikkel 20)

I visse tilfeller har du rett til å motta persondataene dine i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format og til å få overført disse persondata fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

 

10.6 Rett til å gjøre innsigelser (artikkel 21)

Du har rett til å gjøre innsigelse mot behandlingen vår av persondataene dine, med henblikk på direkte markedsføring, inkludert profileringen som kan kreves for å få målrettet den direkte markedsføringen vår, da denne behandlingen utføres på grunnlag av samtykke ditt og/eller våre legitime interesser, som tidligere nevnt. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke persondataene dine til direkte markedsføring og profilering, må du også huske at slette informasjonskapslene dine. Hvis du vil gjøre innsigelse mot behandlingen vår av persondataene dine, kan du sende en e-post på gdpr@mecindo.dk.

 

10.7 Rett til å trekke tilbake samtykke (artikkel 7, stk. 3)

Du har rett til å tilbakekalle et samtykke du tidligere har gitt oss for en gitt behandling av personopplysninger, inkludert f.eks. til å sende nyhetsbrev, å være et MecindoPlus medlem eller til bruk av informasjonskapsler (cookies).

Hvis du ønsker å tilbakekalle et samtykke, må du kontakte gdpr@mecindo.dk. Samtykke til informasjonskapsler trekkes tilbake/endres ved å klikke på 'Cookie-ikonet' i høyre eller venstre hjørne nederst på nettsidene våre.

Hvis du tilbakekaller/endrer ditt tidligere kommuniserte samtykke, vil det ha betydning for fremtidig behandling av persondataene dine.

 

10.8 Rett til å klage (artikkel 77)

Du kan skrive en e-post til gdpr@mecindo.dk, hvor du forklarer hva du vil klage på. Vi ønsker alltid å gå i dialog med deg og finne en løsning.

Hvis du er misfornøyd med måten vi behandler klagen din eller persondataene dine på, har du også rett til å sende inn en klage til det danske datatilsynet. Du kan finne mer informasjon om klager til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark, Tlf. +45 33 19 32 00, dt@datatilsynet.dkKontakt (datatilsynet.dk).

 

11. Oppdatering av denne Persondatapolitikken

Denne Persondatapolitikken erstatter alle tidligere versjoner av både Persondatapolitikk og Privatlivspolitikk. På grunn av videreutvikling av nettsiden vår og implementering av bl.a. nye teknologier med sikte på å forbedre tjenestene våre til deg, kan det være nødvendig å foreta løpende endringer i retningslinjene for Persondatapolitikken.

Derfor oppfordrer vi deg til å sjekke nettsiden vår jevnlig for oppdateringer. Datoen for oppdatering kan ses øverst på siden.

 

Ved å fortsette å bruke nettsiden og tjenestene våre godtar du endringene.

 • Utstedelsesdato.
 • Verdi av kupong.
 • Kupongkode.
 • Individualiseringsdata (hvis spesifisert av deg).
 • Navn på den personen som er berettiget til en kupong (ved kuponger knyttet til en person).
 • Tidspunkt for innløsning av kupongen.
 • Navn på personen som innløser kupongen og kundekonto-ID for den kontoen som ble brukt ved innløsningen.