Velg Kategori
Snorking Ørepropper

Snorking

Sov bedre om natten

Snorking tilhører gruppen av søvnforstyrrende værtrekningsproblemer, som strekker seg fra simpel snorking til obstruktiv søvnapné. Størstedelen av de mennesker som lider av snorking, er middelaldrende menn, men det er også mange kvinner som snorker – særlig etter overgangsalderen. Det er heller ikke uvanlig å oppleve barn som snorker.

De lydene, som vi gjenkjenner som snorking, forårsakes av vibrasjoner i det bløte vevet som finnes i den øvre luftpassasjen (bløte gane, tungeroten, nasopharynx) og forekommer som regel når luften trekkes inn.

Selv om det er meget utbredt, er det likevel ikke normalt. Enhver som snorker bør forsøke å bli kvitt snorking. Lyden av en person som snorker kan nemlig nå helt opp til 100 dB og kan derfor være et problem for både den det gjelder og de pårørende.

Hvorfor snorker vi?

Det er mange ulike årsaker til at man snorker. Overvekt, røyking og inntakelse av alkohol er de vanligste årsakene, men det finnes også personer som snorker fordi de har arvet en særlig utforming av luftveiene, hvilket gjør at de er særlig tilbøyelige til å snorke.

Den øvre luftvei er en komplisert del av vår anatomi. Den består av mange små områder som kan ha innflytelse på problemet. De fleste personer som snorker, har flere deler av svelget som vibrerer sammen, hvilket betyr at man i noen tilfeller må behandle hver enkelt del for å stoppe snorking.

Andre årsaker til at man snorker, kan være alderdom, en smal luftvei som er tilbøyelig til å falle sammen, abnorm craniofacial anatomi, bedøvende medikamenter og/eller nasal obstruksjon eller -overbelastning.

Snorking påvirker også din sengepartner

Snorking oppdages som regel av en sengepartner som har problemer med å sove på grunn av støy. Selv om mange personer som snorker selv tror at de sover godt, forholder det seg dessverre ofte annerledes. Snorking kan nemlig medføre avbrudt og fragmentert søvn, hvilket kan resultere i mangel på energi om morgenen, hodepine, utmattelse og medfølgende, relasjonelle problemer.

Dersom problemet ikke addresseres i flere år, kan lidelsen utvikle seg til den mer alvorlige tilstanden, obstruktiv søvnapné, som er langt mer utfordrende å behandle og tydelig assosiert med atskillige sunnhetsrisiko.

Som tidligere nevnt, er det oftest menn som lider av snorking, men det er også et stort antall kvinner som opplever problemet. Det er særlig etter overgangsalderen at kvinner opplever snorking.

Selv om symptomene som regel er mildere hos kvinner, betyr det ikke at risikoene er mindre. Blant annet er risikoen for søvnløshet, depresjon og hodepiner til gjengjeld større hos kvinner. Uansett om du er mann eller kvinne, bør du derfor uansett forsøke å finne hjelp mot snorking – både for din egen og din partners skyld.   

Hva hjelper mot snorking?

Livsstilsendringer kan være det første skritt på veien dersom du ønsker å slutte å snorke. Ettersom overvekt, røyking og alkohol er hyppige årsaker til snorking, er et godt tips mot snorking å gjøre opp med disse årsakene.

Et annet godt råd mot snorking, er å sove liggende på siden. Dette endrer på luftens passasje gjennom svelget, slik at snorkingen reduseres. Hvis livsstilsendringer i hverdagen ikke er tilstrekkelig til å få deg til å slutte å snorke, finnes det heldigvis en rekke hjelpemidler som kan hjelpe.

Neseplaster eller ganeplaster (snorkeplaster) kan hjelpe deg med å åpne dine luftveier, slik at du kan puste lettere når du sover og unngå snorking. Stopp snorking med effektive midler mot snorking som blant annet Breathe Right Neseplaster og Snoreeze Ganeplaster. Noen personer foretrekker å sove uten plaster/strips, og her kan en løsning være enten sugetabletter eller halsspray. De virker begge ved å tone og smøre vevet i svelget, slik at snorkingen reduseres.  

I noen særlige tilfeller, kan problemet være så omfattende at kirurgisk behandling er nødvendig. Det finnes forskjellige inngrepsmuligheter, men de er få og er ikke en sikker løsning på problemet. Hvis du har prøvd å bli kvitt snorking gjennom livsstilsendringer og behandling med for eksempel nese- eller ganeplaster, men uten hell, bør du kontake din lege.