Vitaminer

Stort utvalg av vitamintilskudd

Viser 1 til 48 av 424 (9 sider )

Hvorfor er vitaminer og mineraler viktige?

Vitaminer og mineraler er nødvendige fordi de holder alle kroppens funksjoner i gang. Hvis man mangler et enkelt vitamin eller et mineral, kan det føre til at kroppen kommer i ubalanse.  

De fleste av oss får vitaminer og mineraler nok gjennom et normalt og balansert kosthold. Unntakene kan være D-vitamin og jern.

Hva er årsaken til vitaminmangel?

Svært få opplever alvorlig vitaminmangel, da dette som regel oppstår fordi du spiser ensidig eller utilstrekkelig – for eksempel hvis man lider av alkoholisme eller spiseforstyrrelser. En annen årsak til vitaminmangel kan være langvarig sykdom, som nedsetter kroppens evne til å ta opp vitaminene fra maten du spiser.

Friske mennesker med normalt kosthold, får vanligvis ikke vitaminmangel.

Vitaminmangel behandles ved å innta store doser av vitaminet frem til kroppen er mettet. Deretter fortsetter man med en mindre dose for å passe på at kroppen får vitaminene den trenger.  

Sunne matvaner bidrar også til å motvirke vitaminmangel. 

Hvordan virker vitaminer?

Vi har bruk for hele spekteret av vitaminer for å kunne opprettholde kroppens generelle helse. Dog kan for få eller for mange vitaminer medføre en rekke sykdommer. 

For de fleste av oss holder det med de vitaminene vi får i oss gjennom kostholdet, men for noen kan det være nødvendig å ta et tilskudd.

Noen mennesker har en misoppfatning om at vitaminer kan erstatte mat eller redusere inntaket av mat, men det er ikke korrekt. Det er hverken er kalorier, proteiner, mineraler, fett eller vann i disse, og de er nødvendige for korrekt opptak og utbytte av vitaminene.

Hva er forskjellen på vitaminer og mineraler?

Vitaminer og mineraler er helt forskjellige fra hverandre på alle mulige måter. Den eneste nevneverdige likheten mellom de to, er at de er nødvendige for å opprettholde en sunn kropp og god helse.

En av de viktigste forskjellene mellom vitaminer og mineraler er at førstnevnte er en organisk forbindelse, og sistnevnte er en uorganisk forbindelse.

Mens vitaminer kommer fra planter og dyr, får kroppen mineraler fra jord og vann.

Vitaminer kan kategoriseres som vannoppløselige eller fettoppløselige. Mineraler på sin side kan deles opp i makromineraler og spormineraler. 

Vannoppløselige vitaminer skal tas med vann og lagres ikke i kroppen, mens fettoppløselige vitaminer oppløses i kroppens fettceller og blir lagret ”til senere”.

Makromineraler er de mineralene som er nødvendige i store mengder av kroppen. Spormineraler trengs kun i små mengder. Rent kjemisk er mineraler langt enklere enn vitaminer. Mens alle vitaminer er nødvendige for kroppen, er ikke alle mineraler det. 

Noen av vitaminene som er nødvendige inkluderer vitamin, B, C, D, K og E. 

Kalsium, magnesium, sink, jod, natrium, kobber, krom, jern, svovel, mangan, kalium og fosfor, er noen av mineralene som er vesentlige for kroppen.

Hvordan finner jeg ut om jeg har vitaminmangel?

Normalt kan du ta en blodprøve hos legen som kan undersøke innholdet av de forskjellige vitaminene i kroppen.

Du har vitaminmangel (avitaminosis), hvis du gjennom en periode har fått så små mengder vitaminer gjennom kostholdet, at du har utviklet symptomer. De fleste av symptomene på vitaminmangel er meget karakteristiske (klassisk vitaminmangel).

De ulike vitaminene har spesielle funksjoner. Vi har bruk for alle vitaminene for at kroppen skal fungere normalt.

Vitaminmangel har ulikt forløp, alt etter hvilket vitamin du mangler. Det tar som regel lang tid - måneder eller år - før symptomene oppstår. I begynnelsen viser vitaminmangel seg ved at du blir sliten, får nedsatt muskelkraft og dårlig appetitt. Senere får du de klassiske mangelsymptomene, avhengig av hvilket vitamin du mangler. 

Symptomene kan nesten alltid behandles med det aktuelle vitaminet, uten at du får varige plager.