Kjøpsbetingelsene

Vilkår & betingelser

Ved å bruke denne nettsiden bekrefter du at du godtar våre vilkår og betingelser for bruk som beskrevet nedenfor. Hvis du ikke godtar vilkårene og betingelsene, ber vi om at du forlater nettstedet.

Generelle opplysninger

Mecindo.no eies og drives av Web Nordic A/S.

Web Nordic A/S
H.C. Andersens Boulevard 11
1553 København K
Danmark
CVR: 12072279
E-post: info@mecindo.no

Hvis du trenger informasjon eller har en klage over dette nettstedet eller noen av våre tjenester, kan du kontakte oss via telefon, post eller e-post.

Copyright

Innholdet på nettstedet, inkludert grafikk, data, informasjon, tekst, bilder, design, logoer, lenker, programvare og kildekode, er beskyttet av copyright, varemerker, database og andre immaterielle rettigheter. Du kan hente og vise innholdet av nettsiden på en dataskjerm eller lagre innholdet i elektronisk form på disk (men ikke på en server eller annen lagringsenhet som er koblet til et nettverk) eller skrive ut en kopi av slikt innhold for personlig ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle meddelelser om opphavsrett. Du kan ikke på annen måte gjengi, endre, kopiere eller distribuere eller bruke noe av materialet eller innholdet til kommersielle formål på nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Web Nordic A/S. Noen av de navnene og logoene som brukes på denne nettsiden kan være danske registrerte varemerker eller varemerker for sine respektive varemerkeeiere. Slike navn og logoer er utelukkende brukt på denne nettsiden med det formålet å finne opprinnelsen til de pågjeldende produktene.

Registrering

For besøkende på denne nettsiden, kan det være nødvendig å registrere seg for å kunne bestille produkter – noe som er nødvendig for å bestille medisiner. Vi er ikke forpliktet til å godta en forespørsel om registrering og forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte tilgangen til enhver tid hvis din fortsatte bruk av nettsiden antas å skade oss eller andre brukere. Ved å registrere deg for å bruke dette nettstedet, bekrefter du at opplysningene du oppgir under registreringen er presise og fullstendige. Du godtar også å oppdatere pasientopplysningene dine straks, hvis de endres. Alle registreringsopplysninger du oppgir, blir lagret sikkert og behandles i samsvar med vår politikk på dette området.

Brukernavn og adgangskoder

Under registreringsprosessen vil du bli tildelt en adgangskode. Du kan senere endre den og er ansvarlig for å holde den hemmelig og for å sikre at den ikke blir brukt av andre.

Tilbud, kampanjer, programvare og nedlastinger

Web Nordic A/S og andre tredjeparter som vi har et forretningssamarbeid med, kan av og til reklamere for sine produkter eller tjenester på dette nettstedet eller gjennom andre direkte markedsføringstiltak, eller kan lage programvare og annet materiale tilgjengelig for deg å kjøpe eller laste ned. Vi prøver å oppfordre tredjeparter til å tilby gode kvalitetsprodukter og tjenester og materialer til konkurransedyktige priser, men vi har ingen kontroll over dem, eller andre tredjeparter, og vi kan ikke gå god for produktene eller tjenestene de tilbyr eller gi deg noen sikkerhet for at de vil være egnet for dine behov. Det er ditt ansvar å beskytte deg selv i denne forbindelse, og vi har ikke noe ansvar i forbindelse med dette.

Eierskap til materialer og lisensvilkår

Dette nettstedet, materialer og programvare på dette nettstedet eller levert til deg herigjennom, er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter og lover, og er eid av eller lisensiert til Web Nordic A/S og/eller tredjeparter. Det er lov å vise materialet på denne nettsiden på en dataskjerm, og gjennom begrenset tilgang til dokumenter å laste ned og skrive ut en papirkopi til personlig bruk eller til å kjøpe produkter eller tjenester fra oss, forutsatt at du ikke endrer eller fjerner noe av innholdet eller noen deler av nettsiden uten uttrykkelig tillatelse fra oss til å gjøre det, og at du ikke endrer eller sletter noen copyright, varemerker eller andre meddelelser om eiendomsrett.

Du godtar hermed at du ikke:
Kopierer, reproduserer, lagrer (i noe medium eller format), distribuerer, modifiserer, lager avledede verk fra hele eller deler av denne nettsiden eller materialer og programvare levert til deg gjennom nettstedet uten vårt forutgående skriftlige samtykke (som kan gis eller tilbakeholdes etter vårt anslag).

Brukere av denne nettsiden eller av noen av materialene eller programvare på nettstedet som blir levert til deg erklærer herved ikke å bruke nettstedet til:

 • Ulovlige formål eller formål i strid med gjeldende lov.
 • Kommersiell utnyttelse uten vårt forutgående skriftlige samtykke.
 • Ethvert formål eller annet som kan gi et falsk eller villedende inntrykk av oss, våre ansatte eller våre tjenester.
 • Bruk, opplasting eller overføringer.
 • Ethvert materiale som er ærekrenkende, fornærmende, uanstendig eller på annen måte ulovlig, eller som kan forårsake lovovertredelse eller angst, eller som kan påvirke eller krenke en annen person.
 • Alle enheter, programvare, fil eller mekanisme som kan forstyrre korrekt funksjon av denne nettsiden eller våre systemer.
 • Etablerer en lenke til denne nettsiden fra en annen nettside, intranett eller extranett uten vårt skriftlige samtykke.
 • Dekompilere, demontere eller foreta reverse engineering (eller forsøke å gjøre noe av det) på typer av programvare eller annet materiale på eller via denne nettsiden.
 • Gjøre noe som kan forstyrre eller avbryte denne nettsiden eller vår service.
 • Oppmuntre eller tillate andre å gjøre noe av det ovennevnte.

Hvis du unnlater å overholde ovennevnte begrensninger, kan alle som påvirkes av handlingene dine rette KRAV MOT DEG OG/ELLER Web Nordic A/S. Vi vil forfølge ethvert krav mot deg for vårt tap og kostnader (inkludert saksomkostninger) som vi lider som et resultat av dine handlinger.

Egnethet av materialer

Vi vil ikke gi noen garanti for at materialene som blir levert eller gjort tilgjengelige for deg på eller via denne nettsiden passer til dine krav eller at de er sikre, feil- eller virusfri, og vi er ikke ansvarlige for disse materialene.

Nettsidens tilgjengelighet

Denne nettsiden er gratis å bruke, og vi gir ingen garanti for at det vil være avbrytelser eller feil. Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller trekke tilbake hele eller deler av nettsiden eller noe av innholdet når som helst uten varsel og uten å pådra oss noe ansvar.

Lenker fra dette nettstedet

Vi kan fra tid til annen gi lenker fra denne nettsiden til nettsteder som eies og kontrolleres av tredjepart. Disse lenkene er bare for din bekvemmelighet, og vi har ingen kontroll over og er ikke ansvarlig for disse nettstedene.

Overvåking

Vi overvåker aktiviteter og innhold på denne nettsiden og treffer de tiltakene vi anser for nødvendige, hvis vi mistenker at du kan være i strid med disse vilkårene og betingelsene, herunder suspensjon, knyttevilkår til eller blokkering av din tilgang til og/eller rapportering til de myndighetene som er relevante for dine aktiviteter.

Sikkerhet

Vi bruker sikkerhetsteknologi, som beskrevet i vår fortrolighetspolitikk - internettoverføringer er imidlertid aldri helt private eller en sikker sak, og det er en risiko for at beskjeder eller informasjon du sender til oss fra denne hjemmesiden kan bli fanget opp og potensielt bli lest av andre. Vi har ikke ansvar for eventuelle overføringer du sender til oss, og du gjør dette helt på egen risiko.

Nøyaktigheten av opplysningene

Vi sørger for å sikre at all tilgjengelig informasjon på vår nettside om vår forretning, tjenester eller produkter som er nevnt, er korrekt. Men den utvikler seg løpende, og det kan av og til være utdatert informasjon. Medisinsk, kommersiell og juridisk praksis endres ofte, og innholdet på denne nettsiden, i eventuelle nyhetsbrev og annen kommunikasjon som gir veiledning, er laget for generell interesse og ikke som en erstatning for spesifikk medisinsk, juridisk eller annen faglig rådgivning og bør ikke leses eller brukes på den måte. For nøyaktig oppdatert informasjon bør du ta kontakt med oss ​​og/eller fastlegen din direkte.

Ansvarsfraskrivelse

Web Nordic A/S garanterer IKKE og foregir IKKE at materialet på denne nettsiden er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert, eller at nettsiden vil være fri for feil og virus. Ingenting på denne nettsiden bør tolkes som MEDISINSK, kommersiell, juridisk eller annen form for faglig rådgivning. DETALJERT faglig rådgivning bør innhentes fra legen din før du utfører eller avstår fra enhver handling basert på noe av informasjonen eller materialet på denne nettsiden ELLER på informasjon levert til deg som følge av registreringen din.

Ansvar for våre feil

Vi er IKKE ansvarlige for tap eller skade (I KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANNET) der:
(A) Det IKKE er brudd på en rettslig forpliktelse overfor deg;
(B) Skaden IKKE er en påregnelig følge av en slik handling BRUDD, ELLER
(C) Tap eller skade, eller økning i tap eller skade som følge av brudd på DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

INTET I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE UTELUKKER ELLER BEGRENSER VÅRT ANSVAR FOR BEVISST URIKTIGE OPPLYSNINGER ELLER DØD eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet. INTET I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE SKAL påvirke dine rettigheter.

Tredjeparts rettigheter

Ingenting i disse vilkårene og betingelsene er beregnet for, og heller ikke en fordel for, noen tredjepart som følge av "Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999", og en person som ikke er part i disse vilkårene og betingelsene, har ingen rettigheter til å håndheve dem.

Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt lovene i Norge. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når som helst. Den nye versjonen vil bli lagt ut på denne nettsiden og vil tre i kraft umiddelbart ved innlegg. Siste oppdatering 27-11-2014.
Hvis du bruker nettsiden etter nye vilkår og betingelser er trådt i kraft, vil du med din bruk godta Å VÆRE BUNDET AV DE NYE BETINGELSENE. 

Oppgi presise opplysninger

Det er viktig at de opplysningene du oppgir er riktige, og at du opplyser alle relevante fakta, ettersom dette kan påvirke rådene du får. Hvis du oppgir opplysninger om andre personer enn deg selv, må du kontrollere at de forstår hvordan opplysningene deres vil bli bruk, og at du har deres fullmakt til å gi dem til oss og gi de nødvendige tillatelsene på deres vegne. Ved å gi opplysningene deres til oss, bekrefter du at dette er tilfellet.

Mecindos svartid

I de fleste tilfeller bør du forvente å motta et svar innen 48 timer. Men vi er avhengige av vurdering fra et panel av eksperter og tredjepart-datamaskin- og kommunikasjonssystemer, noe som kan påvirke svartidene.

Spør Mecindo - de rådene du får

Vi får råd til deg fra et panel av medisinske eksperter, som er basert på de opplysningene du oppgir.
ADVARSEL
Du bør sjekke ENHVER rådgivning fra panelet vårt med din egen fastlege FØR du tar eller avstår fra en FREMGANGSMÅTE eller behandling. Hvis du ikke gjør dette, kan det SKADE helsen din ALVORLIG, og vi tar ikke ansvar for dette.

Kjøp av varer

Følgende vilkår gjelder ved kjøp av varer og tjenester fra MECINDO.NO og sub-domener. Dette er tilleggsbetingelser og supplerer våre generelle nettsidevilkår, som også er gjeldende. DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE kan endres til enhver tid og VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM GJELDER FOR HVER ordre er dem på nettstedet på tidspunktet der du avgir din bestilling. HVIS DU HAR SPØRSMÅL OM SERVICE, TA KONTAKT MED OSS. DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE inneholder viktige opplysninger om dine rettigheter og er juridisk bindende. DU BØR skrive ut og oppbevare en kopi av det i arkivene dine.

Aldersbegrensning

Vi godkjenner bare ordrer fra personer på minst 18 år. Ved å plassere en ordre, bekrefter du at du er 18 år eller eldre.

Bopel

Vi behandler ordrer og sender ordrer til Norge.

Når du bestiller

Det er ditt ansvar å verifisere at ordren din er korrekt før du sender den til oss.

Priser

Alle priser på denne nettsiden er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift som pålegges ved innføring fra Danmark til Norge, med mindre annet eksplisitt er beskrevet. Vi sørger for at all prisinformasjon på våre nettsider er riktig, men det kan skje at det oppstår en feil. Vi verifiserer prisene på vårt forsendelsessenter. Hvis den korrekte prisen er lavere enn den på nettsiden når du foretar/bestiller din bestilling, vil vi selvfølgelig bare oppkreve den laveste prisen. Hvis prisen er høyere enn den på nettsiden, vil vi kontakte deg med den informasjonen du har gitt oss da du bestilte, og gi deg muligheten til å kansellere bestillingen eller betale riktig pris.

Betaling

På mecindo.no kan du betale med:

 • Vipps
 • VISA
 • VISA Electron
 • MasterCard
 • Klarna Faktura
 • Google Pay

Det tas ingen avgift for betalinger på mecindo.no.
Beløpet heves først på kortet ditt når varene sendes fra mecindo.no. Det kan aldri bli trukket et større beløp enn det du har godkjent på kjøpstidspunktet.

Klarna Faktura

Når du betalar gjennom Klarna faktura kan du handle trygt og enkelt. Du behøver ikke fylle inn kortinformasjon, samt betaler du først etter du har fått varene.

Hva er Klarna faktura:

 • Få varene dine før du betaler
 • Betal innen 14 dager
 • Du behøver ikke fylle inn kortinformasjon
 • 14 dagers angrerett jf. konsumentregelverket
 • Last ned fakturaene dine fra Klarna.no  
 • Mulighet for delbetaling

Om betaling ikke skjer, blir det tillagt en påminnelsesavgift på 100,00 kr og rente på 8,20%. Ved kjøpet gjøres en kredittsjekk som i særskilte tilfeller innebærer at kredittinformasjon samles. Personopplysninger håndteres i overensstemmelse med gjeldende lovverk. Klarna behandler dine personopplysninger for utføring av blant anner kundeanalyse, identifikasjon, kredittsjekk, markedsføring og forbedring av ytelser. Før kundehåndtering brukes ditt personnummer som kundenummer.

Du kan betale hela fakturabeløpet hver måned om du vil. Eller dele opp totalbeløpet og betale i din egen takt mot 19,90% variabel rente og 29 kroner i månedlig administrativ avgift. Ved kjøp av varer for 10.000 kroner som delbetales over 12 måneder med 955 kroner per måned, motsvarer en effektiv rente på 29,22% og et totalbeløp på 11.458 kroner. Personopplysninger håndteres i enlighet med gjeldende lovstiftning. Klarna behandler dine personopplysninger med formålet å, blant annet gjøre kundeanalyse, identifikasjon, kredittsjekk, markedsføring og utvikling av ytelser. Før kundehåndtering brukes ditt personnummer som kundenummer.

Rabatter og verdikuponger

Enhver rabatt- eller verdikupong vil inneholde ekstra betingelser og unntak, og vi anbefaler at du leser disse betingelsene og unntakene innen du bruker dem.

Nøyaktigheten av opplysningene

Vi prøver å sikre at all informasjon og alle farger er korrekte på deres utgivelsestidspunkt.  Men representasjonen av farger i nettleseren kan variere fra de faktiske fargene på produktene vi tilbyr. Alle typografiske, skrivefeil eller annen feil er underlagt korreksjon uten påfølgende ansvar fra vår side. Ethvert råd eller enhver anbefaling, som du fikk på denne nettsiden eller på anden måte er gitt av oss eller en av våre ansatte eller agenter, følger du eller handler du etter på eget ansvar og vi er ikke ansvarlige for disse rådene eller anbefalingene.

Inngåelse av bindende kontrakt

Når vi mottar en bestilling fra deg om at du ønsker å kjøpe varer fra oss, vil vi bekrefte at vi har mottatt bestillingen din på den e-postadressen du har gitt oss i bestillingen. Vår faglige oppførsel og juridiske begrensninger kan imidlertid begrense antallet av varer som vi har tillatelse til å levere til deg, og hvis dette er tilfellet, har vi ingen forpliktelser til å levere et antall som overskrider det maksimalt tillatte i en gitt situasjon, og vi vil bare belaste kortet ditt for det antallet vi faktisk leverer.

Ikke tilgjengelig/substitutter

Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjonen av varer som må være i samsvar med alle gjeldende standarder eller EU-krav. Vi prøver å ha nok på lager til å møte etterspørselen, men noen ganger kan varer være utsolgt eller utilgjengelig fra våre leverandører. Alle varer som selges via denne nettsiden er avhengig av tilgjengelighet. Hvis noen av varene i bestillingen din er utilgjengelige, vil vi kontakte deg for at du kan velge mellom kansellering av bestillingen eller å få tilsendt en erstatning med lignende spesifikasjon.

Levering av ordrer

De fleste av varene våre blir pakket og sendt innen 48 timer etter at bestillingen er mottatt. Vi sender pakkene med Post Danmark, som inkluderer pakking, håndtering, forsikring ved vareforsendelse og pakkesporing med Post Danmark. Varene leveres vanligvis innen 3-6 arbeidsdager etter avsendelse, men ordren kan ta opptil 10 arbeidsdager (dette ekskluderer søndager) før levering. Hvis du ikke mottar varene innen fem dager (unntatt søndager), vennligst kontakt oss. Du kan kontakte oss på info@mecindo.no, der du blir bedt om å oppgi ditt navn, e-post, ordrenummer og en kort beskrivelse av saken. Vi skal deretter vende tilbake raskest mulig.

For at få varen din levert, må du betale frakt. Frakten avhenger av pakkens vekt og størrelse.

 

Levering og fraktpriser:

 

 • Når du handler for mer enn 499 kr er leveransen gratis
 • Levering 3-6 ukedager 

 

 • Ved køb over 499 NOK - fri fragt. 

 

Fraktmåte bestemmes delvis av pakkens størrelse og din adresse: Ved køb under 499kr:

 • Postnord levering til postkassen (små pakker): 39 kr (39 kr som Mecindo Pluskunde)
 • PostNord levering til postmottak: 59 kr (39 kr som Mecindo Pluskunde)
 • PostNord hjemmelevering til døren: 129 kr (99 kr som Mecindo Pluskunde)

 

Postnord levering til postkassen (små pakker): 39 kr (39 kr som Mecindo Pluskunde)

Vi samarbeider med fraktfirman PostNord om varelevering, og du vil normalt motta din ordre 3-6 hverdager etter å ha lagt inn en bestilling. Vi har et stort lager, så de fleste bestillinger forlater vårt lager allerede samme dag som ordren er registrert.

 

PostNord levering til postmottak): 59 kr (39 kr som Mecindo Pluskunde)

I utgangspunktet blir PostNord (små pakker under ca 2 kg) og som også er små nok til å gå i postkassen sendt med PostNord hjem til deg. Større pakker og pakker over ca 2 kg blir sendt med PostNord til ditt lokale utleveringssted. 

 

PostNord hjemmelevering til døren: 129 kr (99 kr som Mecindo Pluskunde)

Hvis den blir sendt med PostNord hjemmelevering får du som mottaker muligheten til å velge hvilken dato og innenfor hvilket tidsrom du ønsker å motta pakken. Som regel leveres pakker på kvelden frem til klokken 22. Enkelte steder leverer vi også på dagtid. 

Når pakken er på vei kan du som mottaker, dersom det er ønskelig, varsles om beregnet leveringstid. Dette gjør du ved å velge "melding om pakke på vei" i varslingsinnstillingene dine på myPostNord.

Dagen før pakken er klar til utlevering blir du varslet via SMS eller e-post med informasjon om leveringen. Samtidig mottar du en lenke til en side der leveringsalternativ og tidspunkt kan velges. Sjåføren varsler ankomst ca. 30 minutter før levering hjemme hos deg dersom levering med signatur er valgt.

OBS: Noen pakker som i utgangspunktet kan sendes med PostNord som hjemlevering, blir likevel gjort om til utleveringspakke med Postnord. Dette kan være fordi budet har forsøkt å levere pakken, men ikke med sikkerhet kan finne adressen. I disse tilfeller blir også små og lette pakker gjort om til utleveringspakker med Postnord.

Hvis en pakke blir sendt som utleveringspakke, vil du få beskjed på SMS og email fra utleveringsstedet når pakken er klar til å avhentes. Når du skal hente din bestilling må du ha med legitimasjon, da det kun er personens navn som står på pakken som får ta ut pakken. 

 

Innberetning av feil

Du bør kontrollere varene du har fått utskrevet omhyggelig, straks etter mottakelsen. Hvis du tror at det kan ha vært en utleveringsfeil, bør du straks kontakte oss, og du bør ikke ta eller bruke av dette produktet.

Emballasjeavgift

Alle ordrer pålegges et emballasjegebyr på 10 kr, som inngår i alt som brukes til å pakke din ordre, som papir, papp, tape og behandling av ordren.

Hvis du angrer på kjøpet (angrerett)

Du har 14 dagers angrerett når du handler på mecindo.no.
Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du;
a) har mottatt varen
b) får den siste varen i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om flere forskjellige varer, som er bestilt i én bestilling, og som leveres enkeltvis
c) får det siste partiet, eller den siste delen i fysisk besittelse, når det dreier seg om en avtale om levering av en vare som består av flere partier eller deler

Du må innen 14 dager fra mottakelse informere oss om at du ønsker å kansellere kjøpet. Meldingen må gis på kundeservice@mecindo.no. I meldingen må du gjøre oss tydelig oppmerksom på at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du kan også velge å bruke vårt standardangreskjema og sende med tilbake/retur.

Du finner den nederst i dette avsnittet om handelsbetingelser.

Du kan ikke angre ved bare å nekte mottak av varen uten samtidig å gi oss klar beskjed om dette.

Retur

Du må returnere bestillingen din til oss uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at du har informert oss om at du ønsker å kansellere kjøpet. Du må stå for de direkte kostnadene forbundet med retur av varen. Ved retur er du ansvarlig for at varen er pakket forsvarlig. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Varer som er unntatt fra angreretten

Følgende varetyper er unntatt fra angreretten:

 1. Levering av forseglede varer som av helse- eller hygienemessige grunner ikke er egnet til å bli returnert, og der forseglingen er brutt etter leveringen. Dette gjelder således medisin eller andre varer som er laget av et materiale som kan forvrenges eller endres hvis det er brukt. Dette betyr at du vil miste angreretten hvis du bryter forseglingen på varer som av helse- eller hygienemessige grunner ikke er egnet til å bli returnert.
 2. Vi gir ikke pengene tilbake for legemidler. Ettersom legemidler som er lagret utenfor butikk av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan selges på nytt, betrakter vi returnerte legemidler som 100 % verdiredusert fra det øyeblikket du mottar varen,

Du hefter bare for eventuell redusert verdi av varen som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art.

Hvis varen er åpnet, anser vi den som brukt, noe som betyr at du hvis du angrer på kjøpet bare får deler eller intet av kjøpsbeløpet tilbake, avhengig av varens handelsverdi.

For å få hele kjøpsbeløpet tilbake, kan du altså gjøre det samme som man kan i en fysisk butikk: Du kan prøve varen, men ikke ta den i egentlig bruk.

Du har juridisk ansvar for å oppbevare varer fornuftig inntil de er returnert til oss.

Tilbakebetaling av kjøpsbeløpet

Hvis du angrer på kjøpet, vil du selvfølgelig få tilbake beløpet du har betalt til oss. I tilfeller av en verdiforringelse, som du er ansvarlig for, trekkes denne fra kjøpsbeløpet. Hvis du benytter angreretten, vil vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (unntatt ekstra kostnader som følge av ditt eget valg av en annen leveringsmåte enn den billigste formen for standardlevering som vi tilbyr), uten ugrunnet opphold og uansett senest 14 dager fra datoen vi mottar melding om beslutningen din om å angre avtalen. Vi utfører en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du eksplisitt har samtykket i annet.

Vi kan holde refusjonen tilbake inntil vi har mottatt varen, med mindre du innen da har fremlagt dokumentasjon for at du har returnert den.

Hvis du angrer på kjøpet, ber vi deg sende varen til:

Mecindo CO Helsam
Rønsdam 1
6400 Sønderborg
Danmark

Hva skal jeg sende med tilbake?
Du må legge ved en kopi av ordrebekreftelsen, men ekspedisjonen går raskere hvis du også fyller ut vårt standardangreskjema.

Bemerk at vi krever et gebyr på 79 kr. hvis du ikke henter ut pakken din. Dette beløpet dekker våre omkostninger ved å få pakken i retur.

Hvis det er noe galt med varen (reklamasjonsrett)

Kjøpslovens regler om mangler gjelder for varekjøp.

Når du handler på mecindo.no, har du 24 måneders reklamasjonsrett. 

Dette betyr at vi vil erstatte varen gratis eller refundere prisen du betalte i tillegg til oppkrevingen av porto du har betalt for leveringen. Det kan være tilføyd produsentgarantier på visse produkter som f.eks. elektriske varer, noe som gir deg flere rettigheter. Du bør sjekke dette nøye.

Det er et krav at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke har oppstått som følge av feilaktig bruk av produktet eller annen skadelig oppførsel.

Hvor fort må jeg reklamere?
Du må reklamere innen "rimelig tid" etter at du har oppdaget mangelen på produktet. Hvis du reklamerer innen to måneder etter at mangelen er oppdaget, vil reklamasjonen alltid være betimelig.

Er reklamasjonen berettiget, refunderer vi selvfølgelig rimelige fraktkostnader.

Varen sendes til: 

Mecindo
Rønsdam 1
6400 Sønderborg
Danmark

Vi trenger følgende informasjon når du sender varen til oss:
Når du returnerer varen, vennligst oppgi hva problemet er, så detaljert som mulig. For å returnere en skadet eller defekt vare bør du følge instruksjonene i vår returpolitikk, som er inkludert i leveransen.

Bemerk! Vi mottar ikke pakker som sendes per etterkrav eller lignende.

Husk å returnere varene i forsvarlig beskyttende emballasje og å få en kvittering for forsendelsen, slik at vi kan dekke fraktkostnader.

Hva gjør vi med dine personlige opplysninger (personvernpolitikk)

Vi har samlet opplysninger om hvordan vi samler inn og bruker de personopplysningene som du etterlater deg når du bruker mecindo.no i vår personvernpolitikk - klikk her for å lese den

Registrering

For besøkende på denne nettsiden kan det være nødvendig å registrere seg for å kunne bestille varer; det er f.eks. nødvendig for bestilling av medisin. Vi er ikke forpliktet til å godta en forespørsel om registrering og forbeholder oss retten til å suspendere eller avslutte tilgang til enhver tid hvis din fortsatte bruk av nettsidene menes å skade oss eller andre brukere. Ved å registrere deg for å bruke dette nettstedet, bekrefter du at de opplysningene du oppgir under registreringen er korrekte og fullstendige. Du godtar også å oppdatere pasientopplysningene dine straks, hvis de endres. Alle registreringsopplysninger du oppgir blir lagret sikkert og behandles i samsvar med vår politikk om dette.

For at du kan inngå avtale med oss på mecindo.no, trenger vi følgende opplysninger:
Navn
Adresse
E-post adresse

Vi oppfordrer i tillegg til at du gir oss telefonnummeret ditt slik at vi kan enkelt og raskt kan avklare ev. problemer i forhold til bestillingen din.

Vi registrerer dine personlige opplysninger i den hensikt å kunne levere varer til deg. Personlige opplysninger registreres hos Web Nordic A/S og oppbevares i fem år, hvoretter dataene slettes. Ved innsamling av personlig informasjon gjennom vår nettside, sikrer vi at det alltid skjer når du gir ditt uttrykkelige samtykke, slik at du er informert om nøyaktig hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.

Våre interne arbeidsganger begrenser så vidt mulig tilgangen til de opplysningene som er registrert om deg, til relevant personell, men visse personalgrupper og herunder IT-ansvarlig, har tilgang til all kundeinformasjon.

Den dataansvarlige for mecindo.no er Web Nordic A/S.

Mecindo.no kan vanligvis bare nås via sikker tilkobling (SSL-kryptering), og du bør derfor se et hengelås-ikon i nettleserens adressefelt som viser at data som overføres mellom din nettleser og Mecindo hverken kan bli sett eller manipulert av uautoriserte brukere.

Vi lagrer ikke kundedata kryptert, men sikrer med fysisk og elektronisk adgangskontroll at bare relevant personell har tilgang til dem. Du kan alltid få vite hvilke opplysninger vi har om deg, og du kan gjøre innsigelse, jvf. personopplysningsloven. Forespørsler i denne forbindelse kan rettes til Web Nordic A/S via e-post info@mecindo.no. Informasjon oppgitt til mecindo.no videregis eller selges på ingen måte til tredjeparter, og vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

Som registrert hos Web Nordic A/S har du alltid rett til å gjøre innsigelser mot registreringen. Du har også rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter personopplysningsloven. Forespørsler i forbindelse med dette kan rettes til Web Nordic A/S via e-post (info@mecindo.no).

Brukernavn og adgangskoder

Under registreringsprosessen vil du bli tildelt passordet ditt, som må være unikt for deg. Du er ansvarlig for å holde passordet ditt hemmelig og for å sikre at det ikke brukes av andre. Vil du ha et annet passord, vil det være mulig å endre det under ”min konto”.

Standardangreskjema

Dette skjemaet fylles ut og returneres, bare hvis du vil gjøre angreretten gjeldende.
Skjemaet er også tilgjengelig i PDF-versjon her: https://mecindo.dk/fortrydelsesformular.pdf

MOTTAKER:

Mecindo CO Helsam 
Rønsdam 1
6400 Sønderborg
Danmark
info@mecindo.no

 -Jeg/vi (*) kunngjør herved at jeg/vi (*) vil gjøre angreretten gjeldende i forbindelse med min/vår (*) kjøpsavtale om følgende varer (*) / levering av følgende tjenester (*):

- Bestilt den (*)/mottatt den (*)

- Forbrukerens navn (Forbrukernes navn)

- Forbrukerens adresse (Forbrukernes adresse)

- Forbrukerens underskrift (Forbrukernes underskrifter) (bare hvis skjemaets innhold formidles på papir)

- Dato

(*) Det som ikke er relevant, strekes ut