Sugetabletter & microtabs

Effektiv hjelp til røykeslutt

Sugetabletter og Microtabs er produkter som inneholder nikotin. Tabletter og tabs er beregnet til røykeslutt og hører under den type behandling som kalles nikotinerstatningsterapi (NRT).

Ved anvendelse av sugetabletter, frigjøres det nikotin når tabletten hviler mellom kinn og tannkjøtt. Herfra absorberes nikotinen inn i blodbanen. Sugetabletter kan fås i forskjellige styrker fra 1 mg til 4 mg. Jo færre sigaretter du røyker, jo mildere sugetabletter bør du anvende. 

Nicorette Microtabs virker stort sett på samme måte som nikotinsugetabletter. Optimalt sett, skal microtabs ligge under tungen, hvor nikotinen best absorberes i blodbanen gjennom den tynne hudoverflaten.


Sugetabletter & Microtabs er produkter som inneholder nikotin. Tablettet og tabs er beregnet til røykeslutt og tilhører den type behandling som kalles nikotinerstatningsterapi (NRT). 

Nikotin er det avhengighetsskapende stoffet i tobakk. Røykere som forsøker å slutte, opplever ofte ubehagelige abstinenssymptomer og sterk trang til sigaretter, fordi de er avhengige av nikotinen i tobakken. Typiske abstinenssymptomer vil f.eks. være:

  • Irritabilitet
  • Hodepine
  • Rastløshet
  • Søvnløshet
  • Konsentrasjonsvansker

Disse symptomer, kombinert med trangen til sigaretter, er årsaken til at det for noen mennesker er vanskelig å slutte med å røyke. 

Nikotinerstatningsterapi virker ved å gi deg en liten mengde nikotin, men uten de farlige sideeffekter som kommer av å innhalere tobakksrøyk. Den lille mengde erstatningsnikotin avhjelper abstinenssymptomene og trangen til sigaretter når du forsøker å slutt med å røyke, og hjelper deg dermed med å bryte den psykologiske vanen med å røyke. Hvis du er fysisk avhengig av nikotin, har studier vist at nikotinerstatningsterapi nesten kan fordoble din sjanse for et suksessfullt røykeslutt. 

Ved anvendelse av sugetabletter, frigjøres nikotinen når de hviler mellom kinn og tannkjøtt, hvoretter nikotinen absorberes i blodbanen fra hudoverflaten. Sugetabletter kan fås i forskellige styrker fra 1 mg. til 4 mg. Jo færre sigaretter du røyker, jo mildere sugetabletter bør du anvende. Nicorette Microtabs virker stort sett på samme måte som nikotinsugetabletter. Optimalt sett, skal microtabs ligge under tungen, hvor nikotinen best opptaes i blodbanen gjennom den tynne hudoverflaten. 

Hvorfor er nikotinsugetabletter og microtabs smarte å anvende? 

Hvis du allerede er stoppet helt med å røyke, kan du med fordel anvende nikotinsugetabletter og microtabs hvis du en sjelden gang innimellom får trang til en sigarett. 

Hvis du ikke er klar til å slutte helt med å røyke, kan sugetabletter og tabs også hjelpe deg med å redusere antall sigaretter. Ved å suge på en tablett eller tab i stedet for å røyke en sigarett, kan du med tiden få det enklere med å bli helt røykfri. 

Sugetabletter og microtabs kan også anvendes til å unngå røyketrangen i situasjoner hvor det er upassende eller ulovlig å røyke. F.eks. kan sugetablettene være en god løsning når du oppholder deg i røykfrie soner, på et fly, i en bil med barn, på sykehuset eller før en operasjon. Som en ekstra bonus, kan både sugetabletter og microtabs derfor erstatte sigaretten for å unngå å utsette andre for passiv røyking. 

Utover å bryte den fysiske avhengighet av sigaretter, går en stor del av røykeslutt ut på å bryte de røykevaner som du tidligere har hatt. Forsøk å unngå situasjoner hvor du vil bli fristet til å røyke og oppsøk støtte fra venner og familie så snart du er ved å gi etter for din røyketrang. 

Hvordan virker nikotinsugetabletter og microtabs? 

Sugetabletter må ikke tygges eller svelges, da nikotinen i så fall mister en del av effekten og dessuten kan gi bivirkninger i form av hals- og mageirritasjon, fordøyelsesvansker og hikke. Du bør kun suge litt på tabletten og ellers la den hvile mellom kinn og tannkjøtt på begge sider av munnen, inntil tabletten er helt opløst (etter ca. 30 min.). 

Microtabs skal anvendes på nesten samme måte som sugetabletter. I stedet for å skifte sugetablettenes posisjon fra den ene siden av munnen til den andre, skal microtabs helst ligge stille under tungen, uten at man sutter på, tygger i eller svelger dem. Hvis man gjør en av de førnevnte ting, absorberes nikotinen ikke ordentlig, og kan i stedet gi bivirkninger i form av hals- og mageirritasjon, fordøyelsesvansker og hikke. 

Styrken av sugetabletter og microtabs, og antallet av dem som du anvender hver dag, avhenger av hvor meget du normalt røyker, hvor sterke sigaretter du anvender og om du er i gang med skjære ned eller vil stoppe helt. Du bør dog aldri anvende mer enn 15 stk. om dagen.

Når du føler deg klar til det, bør du skjære ned på bruken av nikotinsugetabletter og microtabs inntil du er sluttet helt.